· Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini arttırmak

· Ürettiğimiz her üründe en üst güvenli, yasal ve diğer şartlara uygun ürün üretmeyi hedef almak

· Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak

· Bütün üretimlerimizde hammadden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak gıda güvenliği ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek

· Tedarikçilerimizle kalite ve gıda güvenliği anlayışımızın gereği olarak uzun dönemli işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmak

· Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli katılımı ile sürekli gelişmemize bütün çalışanlarımızın katılımını sağlamak

· Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

· Gıda güvenliği şartlarının sağlanması hususunda tedarikçiler ile etkin bir iletişim sağlamak

Gıda Güvenliği politikamızdır.


Eşsiz Lezzetler Oslo Gıda`da